Header menu link for other important links
X
Negative polarity items in Telugu
, Dilip M.J.
Published in Ljubljana University Press
2019
Volume: 9
   
Issue: 1
Pages: 9 - 28
Abstract
The paper presents a unified account of licensing conditions of Negative Polarity Items (NPI) in Telugu. Based on the distribution of NPIs in complex sentences that consist of embedded clauses, we state that negation c-commanding NPI is at the base-generated position. Consequently, features checking between negation and NPI restricts the alternatives on the scale inherent to NPIs. The morphological realization of NPI in the non-negative contexts is different from the context with overt negation. The NPIs show the following distribution. NPI occurs in subject position; A negative licensing Multiple NPIs. There are three types of NPIs: wh-element, quantifier and idiomatic expression. In complex sentences, wh-elements block long-distance licensing. In contrast, quantifiers and idiomatic expressions do not block long-distance licensing. © 2019 Acta Linguistica Asiatica.Članek predstavlja celovit pregled pridobitvenih pogojev (angl. licencing conditions), ki zadevajo k nikalnosti usmerjene izraze (Negative Polarity Items ali NPI) v teluščini. Na osnovi porazdelitve teh izrazov v sestavljenih stavkih z vrinjenimi stavki zagovarjamo tezo, da se s-poveljevanje k nikalnosti usmerjenim izrazom izvede na položajih, ki izhajajo iz osnove. Posledično preverjanje značilnosti med nikalnostjo in k njej usmerjenimi izrazi omejuje druge možnosti in sicer preko lestvice, ki je povezana z izrazi NPI. Morfološka realizacija takšnih izrazov v nenegativnih kontekstih je drugačna od kontekstov z očitno negacijo. K nikalnosti usmerjeni izrazi izkazujejo naslednjo porazdelitev. Pojavljajo se na položaju osebka kot negativno pogojeni večkratni izrazi NPI. Obstajajo trije tipi k nikalnosti usmerjenih izrazov: vprašalnice, števniki in idiomatični izrazi. V sestavljenih stavkih vprašalnice zaustavijo oddaljeno pridobivanje, medtem ko ga števniki in idiomatski izrazi ne. © 2019 Acta Linguistica Asiatica.
About the journal
JournalActa Linguistica Asiatica
PublisherLjubljana University Press
ISSN22323317
Open AccessNo